* ภูมิทัศน์ *

 

รวมภาพพจน์ของวัด

วัดเขาแก้วนับได้ว่าเป็นวัดที่น่าสนใจมากวัดหนึ่งในจังหวัดตรัง เนื่องจาก สภาพความพร้อมของวัด ศรัทธาของชาวบ้าน ระเบียบวินัยภายในวัดความเป็นอยู่ของพระ-เณรภายในวัด

สิ่งสำคัญที่ดึงดูดประชาชนเข้าวัด

๑. ความมีระเบียบวินัยของพระเณรภายในวัด

๒. ทิวทัศน์ที่สวยงามภายในวัด ทำให้ดูร่มเย็น

๓. พระอุโบสถที่สวยงาม

๔. ภายในวัดดูสะอาดตาแก่คนผู้มาเยี่ยมเยือน

๕. เป็นสถานที่อบรมคุณธรรม จริยธรรมเยาวชน และประชาชนทั่วไป

๖. กิจกรรมศาสนพิธีทางศาสนา  ที่ชัดเจนเต็มรูปแบบในวันสำคัญต่างๆ

***********************************************.

สถานที่สำคัญภายในวัด

-----------------------------------


-------------------------------------


-------------------------------------


-------------------------------------


-------------------------------------

-------------------------------------


-------------------------------------


-------------------------------------


 

-------------------------------------


 

-------------------------------------


 

-------------------------------------


 

-------------------------------------


-------------------------------------


 

-------------------------------------


 

 

 

 

 

*******************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2011 เวลา 09:31 น.)